Blog chia sẻ - thủ thuật

CheckPass 2O16-Cho Account Gắn-Mail Biết Mail Victim


TUT CHECKPASS ADDTION MAIL
$$ Nếu biết được mail thì vào link        
https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
Vấn đề: I have lost my phone number
Mô tả:   I can't log in because I have lost my number phone. Please help me recover my account. Thank you
Link này tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Thần chú rep case sau khi facebook gửi mail  về

I can' log in my account because I have lost my phone number. Please help me recover my account. This is very important for me. Thank you
Full name: 
Birthday: 
URL:
Email: 
up cmnd và gửi :) .  CMND chuẩn là về. 
Các bạn fake ip gì miễn sao tránh đc eliott... Vd: ip nga, china, thái, philipin, new zealand, ả rập

SHARE

BMV2k1

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

0 nhận xét:

Đăng nhận xét