Blog chia sẻ - thủ thuật

Share Tool AuTo Reg Clone FaceBook 2016

        BƯỚC 1: CHỈ DÙNG ĐƯỢC COCCOC + CHORME
BƯỚC 2: VÀO CÀI ĐẶT 
BƯỚC 3: [✔] CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NHÀ PHÁT TRIỂN + TẢI TIỆN ÍCH ĐÃ BUG
BƯỚC 4: CHỌN THƯ MỤC VỪA TẢI  SONG QUAY LẠI FACEBOOK VÀ LÀM VIỆC
/////----------------------------------////
[+] TỰ ĐỘNG VERIFY SỐ ĐIỆN THOẠI
[+] TỰ ĐỘNG VERIFY EMAIL
[+] TỈ LỆ CHECKPOINT RẤT ÍT
[+] TỰ ĐỘNG SAVE .TXT VỀ DESKTOP KHI REG 100 CLONE
[+] CHẠY = VPN + DESKTO + 3G CŨNG ĐƯỢC ( 3G TỐT HƠN )

// CHỦ YẾU ĐIỀN CAPTCHA NẾU YÊU CẦU .

 Tải Về : Click
SHARE

BMV2k1

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

1 nhận xét: